7/18/2017

True Believer


Kemanakah kakimu berjalan?
Apa yang sesungguhnya kau cari dalam kehidupan?

Adakah telah kau temukan jawaban?
Atau kau berada dalam keraguan?

Kini, siapkah kau memutuskan?
Dengan sebaik-baik pilihan

Bukalah akal pikiran
Lapangkan perasaan
Tak ada paksaan

Renungkan!


Agama adalah jalan hidup
Bukan hanya kumpulan pengetahuan untuk menambah wawasan
Atau sekedar atribut yang digunakan dalam ritual, hajatan dan kematian

Agama adalah pilihan hidup. Bukan warisan yang membabi-buta diikuti atau dogma yang dipaksakan
Pelajari dengan pemahaman yang benar dan yakinilah  dengan penuh kesadaran

Agama adalah cahaya hidup
Yang mencerahkan dan memandu akal serta ilmu pengetahuan
Yang menerangi dan menaungi hati tetap dalam fitrah dan kesucian

Agama adalah pedoman hidup. Yang mengantarkan manusia pada jawaban dari teka-teki kehidupan
Menembus batas sempit ruang dan waktu dunia menuju negeri keabadian

Agama adalah prinsip hidup
Yang mengantarkan setiap individu menjadi sebaik-baik pribadi
Yang mendorong manusia agar tulus mencinta dan senantiasa berbagi


Hidup memang selalu hadirkan pilihan
Yang harus siap kau pertanggung-jawabkan

Sekali lagi cobalah renungkan!
Sebelum batas kematian

Saksikanlah, Aku Seorang Muslim!
The True Believer...

@ferrial_as