7/05/2017

Ksatria Terluka


Menjadi ksatria
Adalah takdir manusia
Adalah tugas yang dipercayakan Pemilik Semesta kepadanya

"...Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya..." (Qs Hud, 11: 61)

Menjadi wakil Tuhan di muka bumi
Mengelola dan memakmurkan bumi dengan cinta dan kebaikan
Tanggung jawab besar yang tak berani diambil oleh makhluk-makhluk Tuhan lainnya

"Sesungguhmya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan bodoh." (Qs Al-Ahzab, 33: 72)

Untuk menunaikan misi manusia di bumi
Sang Pencipta telah merancang manusia dengan sebaik-sebaik penciptaan
Sang Pencipta telah menundukkan langit dan bumi beserta seluruh isinya

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." (Qs Al-Isra, 17: 70)

Tapi kini, sang ksatria terluka
Otaknya memar dibenturkan oleh ide, pikiran, dan keyakinan sesat
Hatinya tercemar oleh limbah nafsu, angkara murka, dan syahwat
Fisiknya limbung digerogoti oleh makanan dan virus-virus jahat

Wahai ksatria terluka
Sembuhkan gegar otakmu dengan ilmu yang benar dan bermanfaat
Bersihkanlah hatimu dengan cahaya iman dan lantunan ayat-ayat
Bangunlah fisikmu dengan asupan gizi dan pola hidup yang sehat

Wahai ksatria
Dengarlah jerit nurani kemanusiaan

Memanggil-manggil namamu
Menanti-nanti hadirmu
Merindukan karyamu

Wahai ksatria
Dengarlah panggilan kepahlawanan

Tantangan dari kebatilan
Besarnya potensi dan kekuatan
Sebagai kehormatan dan kepercayaan

Majulah wahai Ksatria!

[ Fey I Kata Kita ]