12/06/2015

Makna Bacaan Shalat (Tasyahud)


Tasyahud
Attahiyyaatu
Semua penghormatan
(al) mubaarokaatu
Semua kebaikan
(al) sholawaatu
Semua shalat dan do’a
(al) thoyyibaatu
Semua kata-kata yang baik
Lillah
Dipersembahkan kepada Allah
Assalaamu’alaika ayyuhannabiyyu
Salam dari Allah semoga terlimpah kepadamu wahai Nabi
Warohmatullahi wabarokaatuh
Beserta kasih sayang dan kebaikan-kebaikan-Nya
Assalaamu’alainaa
Keselamatan semoga diberikan kepada kami
Wa’alaa ibaadillahi (al)shoolihiin
Dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih

Asyhadu
Aku bersaksi dengan segenap jiwaku
A(n)llaa ilaaha
Bahwa tidak ada satu pun Tuhan yang disembah
Illallah
Kecuali Allah

Wa asyhadu
Dan aku bersaksi dengan segenap jiwaku
Anna Muhammadan
Bahwa Nabi Muhammad Saw
Rosuulullah

Adalah utusan Allah

Sumber: Muhidin Ilyas, Marfu, 2012, Menikmati Dzikir, Purwakarta: Taqoddum